Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pagina 36 - Wat is de Heilige Schrift

 

Vraag:
 
Wat is de Heilige Schrift - Bijbel?
 
Antwoord:
 
De Heilige Schrift - Bijbel bevat 24 boeken:
 
5 boeken van de Profeet Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.
 
8 boeken van Profeten: Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en het boek van 12 Kleine Profeten (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi).
 
11 boeken met Geschriften: Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniël, Ezra en Nehemia, 1 en 2 Kronieken.